Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
Onze vestigingen
Amsterdam
020-4084010
s-Hertogenbosch
073-7511716
Utrecht
030-6701570
Zoetermeer
079-3631680

Disclaimer

Algemeen

De website www.recruiting.nl is een initiatief van Compagnon. Het doel van deze site is het tonen van de vacatures van de RPO klanten. De informatie die aangeboden wordt onder de domeinnaam www.recruiting.nl is primair gericht op inwoners van Nederland en BelgiĆ«. Iedere bezoeker van www.recruiting.nl stemt uitdrukkelijk in met de bepalingen van deze disclaimer. 

Aansprakelijkheid
De informatie op www.recruiting.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Behalve indien uitdrukkelijk ergens anders vermeld, is Recruiting.nl niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten of diensten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid links
Op deze site zijn diverse links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers van www.recruiting.nl. Recruiting.nl heeft geen enkele zeggenschap over deze sites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct, indirect, die onstaat door gebruik van de op deze sites aangeboden informatie, producten of diensten. 

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten, foto's en slagzinnen, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Recruiting.nl is een geregisteerd merk van Compagnon BV. Overige merken en logo's op deze site zijn van de rechthebbende eigenaar. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan. Recruiting.nl behoudt al haar rechten voor. 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Compagnon mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.